Trečia pamoka

Veiksmažodžio esamasis laikas: išmoksime ne tik asmenuoti, bet ir praturtinsime mūsų žodyną labai naudingais žodžiais.

3_pamoka

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 38 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video rodomas tik įsigyjus pamoką

Žodynas   

#WordTranslation
1что  kas; kad
2добро пожаловать  sveiki atvykę
3учить  mokyti
4строить  statyti
5убирать  tvarkyti, valyti
6отлично  puiku
7делать  daryti

Pastaba: nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - Доброе утро!
  • - Здравствуйте!
  • -   добро пожаловать на третий урок русского языка!
  • - Sveiki atvykę į trečiąją rusų kalbos pamoką. Как у тебя дела, Анастасия?
  • - Спасибо, всё отлично. А ты как?
  • - А я учу русский язык.
  • - Учим вместе?
  • - Да, учим!

Anastasija, jei neklystu, šiandien mes išmoksime dar daugiau naujų žodžių, tiesa?

Tiesa. Šią pamoką skirsime veiksmažodžio esamajam laikui: išmoksime ne tik asmenuoti rusiškus veiksmažodžius, bet ir praturtinsime mūsų žodyną labai naudingais žodžiais. Praeitoje pamokoje kalbėjome apie profesijas, tai yra apie daiktavardžius. Daiktavardžiai dažnai padaromi iš veiksmažodžių. Gal pateiktum kokių pavyzdžių, kolega?.

учитель
  учить - mokyti
строитель
  строить - statyti
уборщик
  убирать - tvarkyti/valyti

Tokiu būdu, veiksmažodžiai „учить“, „строить“ ir „убирать“ nurodo veiksmą, kurį atlieka tam tikras daiktavardis.

Iš tikrųjų, tiek rusų, tiek lietuvių kalboje viena iš pagrindinių veiksmažodžio formų yra bendratis. Lietuvių kalbos bendratis dažniausiai vartojama su galūne -ti, rusų kalboje dažniausia vartojama bendraties galūnė yra –ть.

Dabar pamėginkime išversti trumpas frazes:

mokytis kalbos
учить язык
mokytis rusų kalbos
учить русский язык
gerai statyti
хорошо строить
blogai valyti
плохо убирать

Puiku.   отлично! Bendratis, kaip matote, lengviausia veiksmažodžio forma, kadangi yra nekaitoma. Bendratį įsiminti gana paprasta. Būtent šią formą aptinkame žodynuose ir pirmiausia išmokstame. Tačiau bendraujant, negalime apsieiti ir be kitų formų, todėl bet kurį veiksmažodį tenka asmenuoti. Rusų kalboje skiriamos dvi veiksmažodžių asmenuotės. Pakalbėkime apie kiekvieną iš jų atskirai. Aleksandrai, kokius veiksmažodžius priskirtum pirmajai asmenuotei?

Pirmajai asmenuotei priskirčiau didelę dalį veiksmažodžių, besibaigiančių galūnę –ать. Pavyzdžiui, mums žinomas veiksmažodis „убирать“ priklauso būtent šiai asmenuotei.
я убираю мы убираем
ты убираешь вы убираете
он/она убирает они убирают

Iš pirmo žvilgsnio asmenavimas gali atrodyti sunkus, tačiau neišsigąskite įvairių veiksmažodžio formų – jums jų tikrai prireiks, o įsiminsite jas gana greitai. Šią pamoką mes ir skirsime būtent tam, kad viską suprastumėte ir išmoktumėte.

Visų pirma, apžvelkime kitus populiarius pirmos asmenuotės veiksmažodžius, besibaigiančius galūne -ать. Veiksmažodžių išrinkome 15, o mokysimės jų mažomis grupėmis po 5 žodžius. Pradėkime nuo pirmojo penketo:

  делать
daryti
  читать
skaityti
  знать
žinoti
  изучать
studijuoti
  думать
galvoti, manyti

Dabar išverskite šiuos žodžius:

daryti ir skaityti
делать и читать
žinoti, studijuoti ir galvoti
знать, изучать и думать

Очень хорошо. Apžvelkime antrą žodžių grupę:

  работать
dirbti
  отдыхать
ilsėtis
  играть
žaisti
  слушать
klausyti
  понимать
suprasti

Dabar išverskite:

dirbti ir ilsėtis
работать и отдыхать
žaisti, klausyti ir suprasti
играть, слушать и понимать

Šaunuoliai. Jau išmokote 10 pirmos asmenuotės veiksmažodžių. Papildykime žodyną dar keliais žodžiais:

  спрашивать
klausti
  отвечать
atsakyti
  завтракать
pusryčiauti
  обедать
pietauti
  ужинать
vakarieniauti

Įsidėmėkite: veiksmažodžiai „завтракать“, „обедать“ ir „ужинать“ padaryti iš daiktavardžių   завтрак - pusryčiai,   обед – pietūs ir   ужин – vakarienė.

O dabar išverskite:

klausti ir atsakyti
спрашивать и отвечать
pusryčiauti, pietauti ir vakarieniauti
завтракать, обедать и ужинать

Puiku. Отлично. Dabar pamėginkime išasmenuoti šiuos veiksmažodžius. Pradėsime nuo vienaskaitos, tai yra nuo įvardžių Я, ТЫ ir ОН/ОНА.

Ką reikėtų žinoti, kad padarytume vienaskaitos pirmo, antro ir trečio asmens veiksmažodžio formas? Reikia pakeisti galūnes. Mes atmetame bendraties galūnę –ть ir vietoj jos „prikabiname“ asmenų galūnes.

Norint padaryti pirmo asmens veiksmažodžio formą, turime pridurti galūnę -ю.

я делаю, я читаю
aš darau ir aš skaitau

Antro asmens galūnė yra -ешь:

ты делаешь, ты читаешь
tu darai ir tu skaitai

Trečio asmens galūnė yra -ет:

он/она делает, он/она читает
jis/ji daro, skaito

Išvardykime kitų veiksmažodžių formas. Aš sakysiu jums bendraties formą, o jūs padarykite kitas tris formas su įvardžiais Я, ТЫ ir ОН/ОНА. Pradėkime.

  знать – žinoti я знаю ты знаешь он/она знает
  изучать – studijuoti я изучаю ты изучаешь он/она изучает
  думать – galvoti я думаю ты думаешь он/она думает
  работать – dirbti я работаю ты работаешь он/она работает
  отдыхать – ilsėtis я отдыхаю ты отдыхаешь он/она отдыхает
  играть – žaisti я играю ты играешь он/она играет
  слушать - klausyti я слушаю ты слушаешь он/она слушает
  понимать - suprasti я понимаю ты понимаешь он/она понимает
  спрашивать – klausti я спрашиваю ты спрашиваешь он/она спрашивает
  отвечать – atsakyti я отвечаю ты отвечаешь он/она отвечает
  завтракать – pusryčiauti я завтракаю ты завтракаешь он/она завтракает
  обедать – pietauti я обедаю ты обедаешь он/она обедает
  ужинать – vakarieniauti я ужинаю ты ужинаю он/она спрашивает

Parsisiųsti   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.


Pirkti pamokas