Rusų kalbos daiktavardžių giminės (I dalis)


Rusų kalbos daiktavardžių giminės

Daiktavardžių giminė yra labai svarbi rusų kalbos gramatikoje. Labai svarbu žinoti gramatinę rusų kalbos daiktavardžių giminę, nes nuo jos priklauso būdvardžių, įvardžių, veiksmažodžių formos. Nežinant daiktavardžio giminės rusų kalboje sudėtinga sudaryti net patį paprasčiausią sakinį.


Rusų kalbos daiktavardžiai yra skirstomi į tris gimines: vyriška giminė - мужской род, moteriška giminė - женский род ir niekatroji giminė - средний род. Tik vienaskaitos formos daiktavardžių giminė yra aiškiai nusakoma.


Rusų kalbos daiktavardžių skirstymas į gimines neturi konkretaus paaiškinimo. Jei daiktavardis nurodo asmenį ar gyvūną, gramatinė giminė dažniausiai, bet tikrai ne visada, priklauso nuo daiktavardžio reikšmės: jei daiktavardis įvardija vyriškąją lytį, tai dažniausiai gramatinė giminė irgi bus vyriškoji, o jei daiktavardis įvardija moteriškąją lytį, tai ir daiktavardis dažniausiai bus moteriškosios giminės.


Niekatrosios giminės daiktavardžiai įprastai yra negyvi objektai ir abstrakčios sąvokos. Tik nedidelė dalis „gyvų“ daiktavardžių yra niekatriosios giminės:


дитя
mažas vaikas
животное
gyvūnas
существо
padaras
божество
dievybė
ничтожество
menkysta

Taip pat žodžiai apibūdinantys biologines rūšis:


млекопитающее
žinduolis
пресмыкающееся
roplys

Dauguma „negyvų“ daiktavardžių yra moteriškosios arba vyriškosios giminės. Šių daiktavardžių gramatinė giminė neturi jokio ryšio su žodžio reikšme. Daiktavardžių skirstymas į vyriškąją ir moteriškąją giminę yra nustatomas tik pagal žodžio galūnę ir sintaksę.


Daugumos rusų kalbos daiktavardžių giminę galima nustatyti pagal daiktavardžio vardininko vienaskaitos formos paskutinę raidę. Yra keletas pagrindinių taisyklių, kurios padeda nustatyti daugumos daiktavardžių giminę. Šių taisyklių pakanka tiems, kurie tik pradeda mokytis rusų kalbos, bet svarbu nepamiršti, kad jos neapima visų rusų kalbos daiktavardžių ir anksčiau ar vėliau pastebėsite, kad nemažai daiktavardžių nukrypsta nuo šių taisyklių.


Pagrindinės taisyklės nustatyti gramatinę rusų kalbos daiktavardžių giminę:


Vyriškosios giminės daiktavardžiai dažniausiai baigiasi priebalse arba galūne –й.
Иван
дом
чай

Moteriškosios giminės daiktavardžiai dažniausiai baigiasi galūnėmis –a,–я arba -ия.
Анна
лампа
семья
история

Niekatrosios giminės daiktavardžiai dažniausiai baigiasi galūnėmis , , -ие, -мя ar .
окно
платьe
внимание
время

Štai ir įveikėme pragrindines taisykles nustatyti rusų kalbos daiktavardžių giminei. Kitoje dalyje išmoksime kelias išimtis ir atsliksime testą žinioms įtvirtinti.


Rusų kalbos daiktavardžių giminės (II dalis)


Norite išmokti rusų kalbą?