Rusų kalbos abėcėlė


Rusų kalbos abėcėlė yra kilusi iš Kirilicos rašto sistemos. Apie šią sistemą plačiau skaitykite - Kas yra Kirilica?

Rusų kalbos abėcėlę galima lengvai išmokti! Abėcėlės išmokimas yra pirmasis žingsnis išmokti rusų kalbą. Net jeigu ir neplanuojate mokytis šios kalbos, pažinti rusų kalbos alfabetą yra naudinga keliaujantiems, nes galėsite perskaityti visus gatvių pavadinimus ir nuorodas parduotuvėse.

Šiuo metu rusiškame jos variante yra 33 raidės: 10 balsių, 21 priebalsė bei 2 minkštumo ir kietumo ženklai.

Taigi panagrinėkime rusų kalbos raides atidžiau:


A a    /а/ A a raidė a
Б б    /бэ/ B b raidė b
В в    /вэ/ V v raidė v
Г г    /гэ/ G g raidė g
Д д    /дэ/ D d raidė d
Е е    /jė/ E e (je) raidė je
Ё ё    /jo/ (jo) raidė jo
Ж ж    /жэ/ Ž ž raidė z
З з    /зэ/ Z z raidė z
И и    /и/ I i raidė i
Й й    /й краткое/ (ji) raidė ji
K к    /ка/ K k raidė k
Л л    /эль/ L l raidė l
М м    /эм/ M m raidė m
Н н    /эн/ N n raidė n
O o    /о/ O o raidė o
П п    /пэ/ P p raidė p
Р р    /эр/ R r raidė r
С с    /эс/ S s raidė s
Т т    /тэ/ T t raidė t
У у    /у/ U u raidė u
Ф ф    /эф/ F f raidė f
Х х    /ха/ Ch raidė ch
Ц ц    /цэ/ Ts / C raidė ts
Ч ч    /че/ Ch‘ / Č‘ raidė Ch Č
Ш ш    /ша/ Š š raidė sh
Щ щ    /ща/ šč raidė sc
Ъ    /твёрдый знак/ kietasis ženklas kietasis ženklas
Ы    /ы/ specifinis garsas raidė i
Ь    /мягкий знак/ minkštasis ženklas minkštasis ženklas
Э э    /э/ specifinis garsas raidė e
Ю ю    /ju/ (ju) raidė ju
Я я    /ja/ (ja) raidė ja

Norite išmokti rusų kalbą?


Rusų kalbos rašytinės raidės stipriai skiriasi nuo spausdintinių, taip pat reikia atkreipti dėmesį kaip jos yra jungiamos tarpusavyje.

Tikriausiai pastebėjote, kad daugelis rusų kalbos raidžių yra panašios į lietuvių kalbos raides. Manau, jums nėra sunku ištarti   А а,   Б б ar   В в. Tačiau, rusų kalbos abėcėlėje yra ir specifinių raidžių, į kurias reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį.


Rusų kalbos abėcėlę galima išmokti penkiais etapais:

  1. Raidės, kurių rašyba ir tarimas atitinka lietuvių abėcėlės raides.
  2. Raidės, kurių rašyba skiriasi, bet tarimas atitinka lietuvių abėcėlės raides.
  3. Raidės, kurių rašyba panaši į lietuvių abėcėlės raidžių, tačiau tarimas skiriasi.
  4. Raidės, kurių rašyba ir tarimas skiriasi nuo lietuvių abėcėlės raidžių.
  5. Kietasis ir minkštasis ženklai.

1. Šių raidžių rašyba ir tarimas atitinka lietuvių kalbos abėcėlės raides:

  А а
A
  K к
K
  М м
M
  O o
O
  Т т
T

2. Šių raidžių rašyba skiriasi, tačiau tarimas atitinka lietuvių kalbos abėcėlės raides:

  Б б
B
  Г г
G
  Д д
D
  Ж ж
Ž
  З з
Z
  И и
I
  Л л
L
  П п
P
  У у
U
  Ф ф
F
  Ц ц
C
  Ч ч
Č
  Ш ш
Š

3. Šios raidės rašosi panašiai į lietuvių kalbos abėcėlės raides, bet yra tariamos kitaip:

  В в
V
  Е е
Je
  Н н
N
  Р р
R
  С с
S
  Х х
Ch

4. Šių raidžių rašyba ir tarimas skirasi nuo lietuvių kalbos abėcėlės raidžių:

  Ё ё (Jo)
Jo
  Й й
Ji
  Щ щ
Šč
  Ы
Y*
  Э э
E*
  Ю ю
Ju
  Я я
Ja

Rusiška raidė   Ы tariama panašiai kaip lietuviška y, tik prieš ją einantis priebalsis tampa kietas.

  Э э tariama kietai kaip tarpinis garsas tarp /ė/ ir /e/ - lietuvių kalboje tokios raidės nėra.


5. Kietasis ir minkštasis ženklai:

Ь
minkštasis ženklas
Ъ
kietasis ženklas

Rusiškos raidės ъ (kietasis ženklas) ir ь (minkštasis ženklas) rašomos po priebalsių ir žymi priebalsio kietumą arba minkštumą. Jos atskirai netariamos, panašiai kaip lietuviškas minkštumo ženklas i.


Мягкий знак arba minkštasis ženklas – Ь – rodo, kad prieš jį einantis priebalsis tariamas minkštai.

Kietasis ženklas – твёрдый знакЪ – dar viena raidė, neturinti garsinio atitikmens, atvirkščiai, rašomas žodžio viduryje, tam, kad po jo einanti balsė būtų tariama kietai.


Įdomu tai, kad rusų kalboje nėra raidės "H". Žodžiai herojus -   герой, himnas - гимн, herbas - герб tariami su raide "Г".


Norite išmokti rusų kalbą?


Kietos ir minkštos priebalsės


Beveik kiekvienai priebalsei rusų kalboje yra du garsai: kietas ir minkštas. Ištarus priebalsę minkštai arba kietai galime gauti žodžius su skirtingomis reikšmėmis:

  угол
kampas
  уголь
anglis

Raidė - ь - yra netariama. Kai po priebalsės nėra balsio, ь nurodo ar priebalsė prieš ją yra tariama kietai ar minkštai.

Bet jei po priebalsės eina balsis, tuomet jis nurodo ar priebalsė tariama kietai ar minkštai. Pasiklausykime šių pavyzdžių:

  руки
rankos
  брюки
kelnės

Penkios balsės - а, о, у, э, ы - eina po priebalsių tariamų kietai ir penkios - я, ё, ю, е, и - po priebalsių tariamų minkštai.

Norint teisingai tarti rusų kalbos žodžius, reikia įsiminkite šias dvi raidžių grupes:

а о у э ы - rodo, kad prieš šias balses einantis priebalsis tariamas kietai.
я ё ю е и ir ь - rodo, kad prieš šias balses einantis priebalsis tariamas minkštai.

Šios priebalsės gali būti tariamos kietai arba minkštai: б - б'; в - в'; д - д'; з - з'; л - л'; м - м'; н - н'; п - п'; р - р'; с - с', т - т'; ф - ф'.

Po šių priebalsių einančios raidžių poros а/я, о/ё, у/ю, э/е, ы/и atvaizduoja tą patį garsą, bet raidės я, ё, ю, е, и nurodo, kad priebalsė bus tariama minkštai.

Štai keletas pavyzdžių:

  масло
sviestas
  мясо
mėsa

Priebalsės Ш, Ж, Ц yra visada kietos:

  школа
mokykla
  хорошо
gerai
  жить
gyventi
  уже
jau
  цена
kaina
  концерт
koncertas

O priebalsės Ч, Щ, Й yra visda minkštos:

  час
valanda
  вечер
vakaras
  щека
skruostas
  ещё
dar
  йогурт
jogurtas
  герой
herojus

Na štai ir įveikėme abėcėlę! Daugiau pavyzdžių apie garsų tarimą rasite įvadinėje pamokoje.


Norite išmokti rusų kalbą?