Rusų kalbos daiktavardžių daugiskaita


Rusų kalbos daiktavardžių daugiskaita

Vardininko vienaskaita tai pagrindinė daiktavardžių ir būdvardžių forma. Šia forma žodžiai yra pateikiami žodynuose. Štai sakinio pavyzdys su daiktavardžio vardininko forma:

Это лампа. - Tai lempa.

Это учебник. - Tai vadovėlis.

Šiandien mes išmoksime pasakyti: Tai lempos; Tai vadovėliai, kitaip sakant išmoksime daiktavardžių daugiskaitą. Atsiminkite šias taisykles.

Jeigu moteriškosios ar vyriškosios giminės daitkavardžio vardininko kamienas yra kietas, tai jo galūnė pakeičiama į , o jei minkštas į .
kietas kamienas minkštas kamienas
vienaskaita - daugiskaita vienaskaita - daugiskaita
vyriškoji g. журнал - журналы музей - музеи žurnalas (-ai), muziejus (-ai)
словарь - словари žodynas (-ai)
moteriškoji g. лампа - лампы песня - песни lempa (-os), daina (-os)
дверь - двери durys
daugiskaitos galūnė
Jeigu niekatrosios giminės daitkavardžio vardininko kamienas yra kietas, tai jo galūnė pakeičiama į , o jei minkštas į .
kietas kamienas minkštas kamienas
vienaskaita - daugiskaita vienaskaita - daugiskaita
niekatroji g. письмо - письма ружьё - ружья laiškas (-ai), pistoletas (-ai)
платье - платья suknelė (-s)
daugiskaitos galūnė

Vyriškosios giminės daiktavardžiai, turintys kietą kamieną, neturi galūnės, todėl daugiskaitoje tiesiog pridedame galūnę .
журнал
журналы

Jei kamienas baigiasi minkšta priebalse, tai jis yra minkštas. я ё ю е и ir ь - rodo, kad prieš šias balses einantis priebalsis tariamas minkštai. Jeigu kamieno gale nėra šių raidžių, mes konstatuojame, kad kamienas yra kietas.

Sudarydami daiktavardžių daugiskaitą niekada nepažeiskite 7 raidžių tarimo taisyklės: nesvarbu ar kamienas kietas ar minkštas, po г, к, х, ж, ш, щ, ч rašome , ne -ы.

книга
книги (knygos)
учебник
учебники (vadovėliai)
стих
стихи (peomos)
нож
ножи (peiliai)
карандаш
карандаши (pieštukai)

Kai kurie rusų kalbos daiktavardžiai daugiskaitoje pakeičia kirčio vietą:

карандаш
карандаши (pieštukas(-ai))
словарь
словари (žodynas(-ai))
письмо
письмо (laiškas(-ai))
ружьё
ружья (pistoletas(-ai))
окно
окна (langas(-ai))

Vyriškosios giminės daiktavardžiai, kurių kamienas baigiasi -ок ar -ец, pridedant galūnę numeta balses о, е.

Palyginkime daiktavardžių напиток (gėrimas), подарок (dovana), огурец (agurkas), канадец (kanadietis) vienaskaitos ir daugiskaitos formas.

напиток
напитки
подарок
подарки
огурец
огурцы
канадец
канадцы

Kai kurių daiktavardžių, nusakančių profesiją ar užimtumą, daugiskaitos formos yra sudaromos iš abiejų vyriškosios ir moteriškosios formos. Panagrinėkime žodžių студенты ir студентки daugiskaitą:


Том студент и Иван студент. - Том и Иван студенты. - Grupė vyriškosios giminės studentų.

Инна студентка и Анна студентка. - Инна и Анна студентки. - Grupė moteriškos giminės studenčių.

Том, Иван, Инна и Анна студенты. - Grupė vyriškosios ir moteriškosios giminės studentų.


Panagrinėjome, pagrindinius rusų kalbos daugiskaitos sudarymo atvejus. O, kad būtų paprasčiau mokytis, siūlome atlikti testą:Norite išmokti rusų kalbą?