Rusės savo vyrus sveikina Tėvynės gynėjų dieną


tėvynės gynėjų diena

Vasario 23-ią dieną Rusijoje švenčiama Tėvynės gynėjų diena. Ši diena tapo tarptautinės Moters Dienos, švenčiamos Kovo 8-ąją, atitikmuo, tad „stiprioji lytis“ sulaukia sveikinimų ir dovanų iš savo antrųjų pusių.

Nors tarptautinė Moters Diena atkeliavo iš vakarų, Tėvynės gynėjų diena turi tik rusiškas šaknis. Kodėl ši diena švenčiama Vasario 23-iają? Sovietmečiu Vasario 23-ią dieną buvo minima Raudonosios armijos diena, nes šią dieną 1918 metais Raudonoji armija laimėjo savo pirmąją pergalę prieš vokiečius prie Pskovo ir Narvos.

Tačiau reiktų atkreipti dėmesį į vieną istorinį faktą: Pskovo ruože gynęsi raudonarmiečių būriai nesugebėjo sustabdyti vokiečių veržimosi. 1918 metų vasario 23 dieną prasidėjus mūšiams, kitos dienos pavakare priešas prasiveržė į Pskovo-1 stotį, naktį į 25-ąją užgrobė miesto centrą, o vasario 28-ąją - visą Pskovą.


tėvynės gynėjų diena

Šis mitas egzistavo dvidešimt metų, bet Antrojo Pasaulinio karo metu mintis švęsti pirmąją Raudonosios armijos pergalę prieš vokiečius įgavo didesnę reikšmę.

Nuo 1949 iki 1990 metų vasario 23-čia diena oficialiai buvo žinoma kaip Sovietų armijos ir laivyno diena. Nors šiandien diena išlikusi ta pati, bet pavadinimas pasikeitė. 2002 metais ši diena tapo nacionaline švente ir jai buvo suteiktas dabartinis jos pavadinimas – Tėvynės gynėjų diena. Prieš keliolika metų ši diena Rusijoje buvo oficialiai paskelbta nedarbo diena.

Po Sovietų sąjungos griūties buvusios sovietų respublikos atsisakė švęsti šią šventę. Šiandien ji minima tik Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Kazachstane.

Nors karinė tema dominuoja, Vasario 23-ią švenčia visi vyrai, ne tik tarnavę kariuomenėje. Šią dieną moterys sveikina vyrus, o žuvę kariai pagerbiami ant jų kapų padedant du raudonus gvazdikus. Tradiciškai šią dieną vyksta kariniai paradai, karinės technikos demonstravimai, galiūnų varžybos. Vyrai demonstruoja savo jėgą rasto mėtymo, rankų lenkimo ar plytų skaldymo varžybose.


tėvynės gynėjų diena

Kaip ir Kovo 8-oji, Vasario 23-čia minima dovanojant smulkias dovanėles. Nors vyrai pageidauja kūrybiškų ir naudingų dovanų, dažniausiai dovanojamos kojinės ir skutimosi reikmenys. Dėl šios priežasties rusijos vyrai šiai dienai davė neoficialų pavadinimą „Visos Rusijos skutimosi kremo diena“ :)

Be to įdomus faktas, kad pagal Julijaus kalendorių, kurį rusai naudojo iki 1918 metų Vasario 23-ioji ir Kovo 8-oji turi 13 dienų skirtumą, todėl pagal Grigaliaus kalendorių, kuris naudojamas dabar, Kovo 8-oji buvo Vasario 23-ią dieną.


Norite išmokti rusų kalbą?